Hoger dan Yoga 2
18 uur

Hoger dan Yoga is de synthese van Integrale Yoga, Supramentale Yoga en Kriya Yoga.

Meesteropleiding Hoger dan Yoga 2 is het vervolg op de Meesteropleiding Hoger dan Yoga .

Hoger dan Yoga is de synthese van Integrale Yoga, Supramentale Yoga en Kriya Yoga.

Deze opleiding is een combinatie van kennis en ervaring in deze verschillende gebieden van Yoga.
Er worden teksten gelezen, vragen gesteld, oefeningen gedaan en gemediteerd.
Door met elkaar deze studie en meditatie te doen, wordt de eigen innerlijke ontwikkeling versneld.
Men kan de oefeningen thuis doen, al naar gelang de persoonlijke behoefte.

In verbinding met de Bron kan de juiste leerling vanuit een verhoogd bewustzijn inzicht en ervaring opdoen.
Daarom is het doel van deze Meesteropleiding om, zoals het vroeger in het oude India gebruikelijk was, uit de mond van een Yogi de Waarheid in het hart van de leerling sneller te doen ontwaken.
In het leven van de leerling kunnen geestelijke veranderingen plaatsvinden.
De ziel en het Ware Zelf verenigen zich. Deze ervaringen worden frequenter en meer herkend.
Kennis over de opbouw van de mens is uiterst noodzakelijk en zal veel inzicht verschaffen.

Deze Meesteropleiding is geschikt voor de meer ervaren en oprechte zoeker.

Certificaat Meesteropleiding Hoger dan Yoga 1

€ 750,- voor 5 lesdagen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Startdatum seizoen 2021/2022

1e zondag van de maand
Aanvang 5 september 2021 t/m 6 februari 2022
Kerstvakantie: 2 januari
Lestijden: 11:00 – 16:00
Lesdagen: in totaal 5 lesdagen

Startdata zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

De opleiding wordt afgesloten met het Certificaat Hoger dan Yoga 2.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Hoger dan Yoga
35 uur

Hoger dan Yoga is de synthese van Integrale Yoga, Supramentale Yoga en Kriya Yoga.

Integrale Yoga begint met het ontdekken van het Ware Zelf, het is de bevrijding. Dat is de eerste stap.
De tweede stap is om vanuit het Ware Zelf te leven in de materiële wereld.
De derde stap is het integreren van het Licht van het Ware Zelf in het lichaam.
Het zijn de regionen van boven het hoofd die gewekt worden diep in de cellen van het lichaam.

Het Supramentale is de naam die Sri Aurobindo koos, het is de manifestatie van de hogere bewustzijnskracht in het lichaam. De Yogi is dan in staat om het licht van de materie in de wereld om hem heen zichtbaar te maken. Voor hem wordt het leven een Life Divine.
De bevrijde Integrale Yogi weerspiegelt het Goddelijk licht.
De Supramentale Yogi manifesteert het Goddelijk licht.

Kriya Yoga uit het oude India geeft de Yogi de versnelling om in dit leven zijn geestelijk doel te bereiken. Het doel is Totaalbewustzijn en kan samen gaan met het openbaren van de 8 geestelijke vermogens die hem als bevrijd wezen ter beschikking staan.
Er worden elementen gebruikt uit de Kriya Yoga uit de lijn van Lahiri Mahasaya, Sri Yoekteswar en Paramhamsa Yogananda

Hoger dan Yoga is de synthese van Integrale Yoga, Supramentale Yoga en Kriya Yoga.

Deze opleiding is een combinatie van kennis en ervaring in deze verschillende gebieden van Yoga.
Er worden teksten gelezen, vragen gesteld, oefeningen gedaan en gemediteerd.
Door met elkaar deze studie en meditatie te doen, wordt de eigen innerlijke ontwikkeling versneld.
Men kan de oefeningen thuis doen, al naar gelang de persoonlijke behoefte.

In verbinding met de Bron kan de juiste leerling vanuit een verhoogd bewustzijn inzicht en ervaring opdoen.
Daarom is het doel van deze Meesteropleiding om, zoals het vroeger in het oude India gebruikelijk was, uit de mond van een Yogi de Waarheid in het hart van de leerling sneller te doen ontwaken.
In het leven van de leerling kunnen geestelijke veranderingen plaatsvinden.
De ziel en het Ware Zelf verenigen zich. Deze ervaringen worden frequenter en meer herkend.
Kennis over de opbouw van de mens is uiterst noodzakelijk en zal veel inzicht verschaffen.

Deze Meesteropleiding is geschikt voor de meer ervaren en oprechte zoeker.

 • Deelname aan een kennismakings-/toelatingsgesprek.
 • Deze Meesteropleiding is toegankelijk voor degenen die een pad van yoga al langere tijd beoefenen en zoeken naar verder.

€ 1.500,- voor 10 lesdagen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Startdatum seizoen 2020/2021

3e zondag van de maand
Aanvang 20 september 2020 t/m 18 juli 2021
Kerstvakantie: 20 december
Lestijden: 11:00 – 16:00
Vrijblijvend: hatha yoga van 10:00-10:40
Lesdagen: in totaal 10 lesdagen; tijdsduur 1 jaar

Lopende opleiding:

1 september 2019 – 5 juli 2020
Kerstvakantie: 5 januari
Tijdsduur: 1 jaar
Lesdagen: in totaal 10 lesdagen (1e zondag van de maand)
Lestijden: 11:00 – 16:00
Startdata zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

De opleiding wordt afgesloten met het Certificaat Hoger dan Yoga.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Meesteropleiding Geestelijk Genezen
Deel 1 | 40 uur

Deze opleiding legt de basis voor het geestelijk genezen volgens de leer van de Rishi’s.
De cursist leert diverse energetische en bewustzijnstechnieken ervaren en gebruiken bij diverse klachten.
Enige aanleg of bekendheid met de werking van energie en bewustzijn wordt aangeraden.
Na het afronden van de opleiding heb je de basis gelegd voor het stellen van diagnoses en het toepassen van diverse behandelingstechnieken.

Lopamudra verzorgt de theorie van deze opleiding.
Dennis Luiten, werkzaam als klassiek acupuncturist en geestelijk genezer in ons Centrum, geeft de praktijklessen in deze opleiding.
Dennis is m.b.t. de geestelijke technieken opgeleid door Agastya.

 • Leren zien van de belangrijkste kenmerken van iemands conditie
 • Diverse wijzen van diagnose stellen
 • Het herkennen van klachten en leren klachten innerlijk te zien
 • Het ontwikkelen van zelfbewustzijn
 • Eenvoudige en gevorderde energetische technieken
 • Geestelijk genezen op diverse niveaus
Theoretische achtergronden
 • De verschillende mensentypen
 • De opbouw van de mens
 • De diverse niveaus of lagen van menselijk functioneren, de verschillende lichamen van de mens
 • De innerlijke centra of chakra’s
 • De 5 elementen
 • Klierwerkingen
 • Energiestromen
 • De verschillende wisselwerkingen tussen de bovengenoemde onderwerpen
 • Oorzaak en gevolg
 •  Zintuiglijke ontwikkeling
Yoga achtergronden:
 • De invloed van de ademhaling en het denkvermogen op de gezondheid
 • De invloed van meditatie

Naast de theoretische onderbouwing wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, helderziendheid en het praktisch beoefenen van de diverse energetische technieken.

 • Deelname aan een kennismakings-/toelatingsgesprek
 • Enige aanleg of bekendheid met de werking van energie en bewustzijn

€ 1.700,= voor 11 lesdagen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding
 • Leerboeken met transcripties van de lessen

Nader bekend te maken

Na het afronden van de opleiding heb je de basis gelegd voor het stellen van diagnoses en het toepassen van diverse behandelingstechnieken. De opleiding wordt afgesloten met het Certificaat Geestelijk Genezen.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Meesteropleiding Geestelijk genezen
deel 2 | 21 uur

In deze nieuwe opleiding gebruiken we gedeeltelijk de lessen Hogere Geneeskunde die Agastya samen met Dennis nog heeft ontwikkeld. Dennis heeft in zijn jarenlange praktijk deze technieken doorontwikkeld en verfijnd en er heel veel ervaring mee opgedaan. Zijn ervaring is een belangrijke uitbreiding op de lessen.

Naast de theoretische onderbouwing wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, sferisch zien, energetisch waarnemen en het praktisch beoefenen van de diverse energetische en geestelijke technieken.
Waar nodig worden de belangrijkste technieken uit de opleiding deel 1 kort herhaald, zodat deze kennis wordt opgefrist.

Lopamudra verzorgt de theorie van deze opleiding .
Dennis Luiten, werkzaam als klassiek acupuncturist en geestelijk genezer in ons Centrum, geeft de praktijklessen in deze opleiding.
Dennis is m.b.t. geestelijk genezen opgeleid door Agastya.

In deze nieuwe opleiding gebruiken we gedeeltelijk de lessen Hogere Geneeskunde die Agastya samen met Dennis nog heeft ontwikkeld. Men krijgt kennis van de wereld van vibraties en leert o.a. te werken met het etherisch lichaam.
Dennis heeft in zijn jarenlange praktijk deze technieken doorontwikkeld en verfijnd en er heel veel ervaring mee opgedaan.
Zijn ervaring is een belangrijke uitbreiding op de lessen.

Naast de theoretische onderbouwing wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, sferisch zien, energetisch waarnemen en het praktisch beoefenen van de diverse energetische en geestelijke technieken.
Waar nodig worden de belangrijkste technieken uit de opleiding deel 1 kort herhaald, zodat deze kennis wordt opgefrist.

Lopamudra verzorgt de theorie van deze opleiding.
Dennis Luiten, werkzaam als klassiek acupuncturist en geestelijk genezer in ons Centrum, geeft de praktijklessen in deze opleiding.
Dennis is m.b.t. geestelijk genezen opgeleid door Agastya.

Theoretische achtergronden
 • De diverse niveaus of lagen van menselijk functioneren, de verschillende lichamen van de mens
 • De wereld van vibraties
 • De etherische opbouw van de mens
 • De innerlijke centra of chakra’s
 • Combineren van de 5 elementenleer met de werking van centra en energiestromen.
Yoga achtergronden

Naast de theoretische onderbouwing wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, sferisch zien, energetisch waarnemen en het praktisch beoefenen van de diverse energetische en geestelijke technieken.

Certificaat Meesteropleiding Geestelijk Genezen 1.
De hogere genezingstechnieken kunnen alleen aangeleerd worden aan ervaren cursisten, zij die werken met de technieken uit de vorige opleiding en voldoende ervaring hebben opgedaan.

€975,- voor 7 lesdagen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Nader bekend te maken.

De opleiding wordt afgerond met het Certificaat Geestelijk Genezen 2.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Integrale Yoga
de yoga van zelfperfectie
42 uur

Deze opleiding beoogt de student in Integrale Yoga, na vele jaren van het beoefenen van Integrale Yoga, tot verder begrip en inzicht te brengen en dient als aanmoediging voor zijn of haar verdere, hogere innerlijke ontwikkeling in Integrale Yoga.
Uitgangspunt van de opleiding is het bestuderen van een deel uit “The Synthesis of Yoga” van Sri Aurobindo.

De opleiding behandelt onderwerpen zoals door Sri Aurobindo beschreven in zijn Synthesis of Yoga; The Yoga of Self Perfection.
De benadering van deze onderwerpen is drievoudig:

 • Theorie
  De diverse onderwerpen worden behandeld via een vrije vertaling van de leringen van Sri Aurobindo.
  Waar mogelijk wordt dit ondersteund met opgeschreven ervaringen van de Moeder.
 • Meditatie
  Door middel van concentratie en meditatie worden de onderwerpen op een innerlijke wijze ervaren.
  Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van “Savitri”, het dichterlijk epos van Sri Aurobindo.
 • Gesprek
  De studenten worden aangemoedigd hun ervaringen te herinneren en te delen.
  Door vraag en antwoord als ook door de onderwerpen thuis in de aandacht vast te houden, tracht de student in Yoga zijn of haar ervaring te verruimen en bewuster te worden.
 • Diploma docent Integrale Yoga deel I en II 200 uur (of  beginners en gevorderden) en deel III (of gevorderden 2).

En/of

 • Certificaat van deelname Meesteropleiding Hoger dan Yoga of Supramentale Yoga.

Degenen die hier niet aan voldoen maar wel belangstelling hebben en zelf jarenlange ervaring met de Integrale Yoga van Sri Aurobindo en de Moeder hebben, worden uitgenodig voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek dient om gezamenlijk te bepalen of de opleiding zal passen bij de kandidaat.

€ 1.700,- voor 10 lesdagen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Zondag 19 september 2021 t/m 17 juli 2022
17 april vrij (Pasen)
Tijdsduur: 11 maanden | in totaal 10 lesdagen
Lesdagen: 1 lesdag per maand; 3e zondag vd maand
Lestijden: 10:00 – 16:00

De opleiding wordt afgesloten met het Certificaat Integrale yoga, de yoga van zelfperfectie.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Wat jullie zeggen over onze opleidingen…

Claudia

,
Ik vind het heel fijn dat deze docentenopleiding een praktijkopleiding is. Als kapster ben ik graag aan het doen. Dus praktijk past beter bij mij dan alleen maar theorie. Dan blijft het beter hangen en kun je ook goed voelen bij jezelf. Vanaf…

Zahra

,
De eerste keer dat ik binnenkwam in de hatha yogales was het eerste wat ik dacht “waar is de spiegel?” ha ha Ik vond het allemaal veel te traag gaan. We moesten na iedere oefening navoelen en dat vond ik echt helemaal niet chill, heel erg…

Joke – 50 jr.

,
De reden waarom ik 17 jaar geleden yoga ging volgen was in eerste instantie omdat ik ontspanning en geestelijke rust zocht. In die tijd was ik ongelukkig, onzeker, verdrietig, ik was mezelf totaal kwijt. Mijn beeld van yoga was puur lichamelijk…

Marianne – 60 jr.

,
Sinds 2 jaar ben ik verbonden aan het Integrale Yoga centrum om opleidingen tot yogadocent te volgen. Ik heb vele opleidingen gedaan zowel zuiver theoretische- als spirituele opleidingen maar deze bij Integrale Yoga Nederland zijn voor mij…

Leon – 51 jr.

,
Het afgelopen jaar heb ik de opleiding deel 4 mogen volgen. Net als de voorgaande jaren was het weer een kado om eens in de twee weken samen te komen met ons inmiddels zeer hechte groepje, dat al vanaf deel 1 bij elkaar is. Gedurende de…

Soraya – 58 jr.

,
Hoe moet je verwoorden dat het op zijn minst bijzonder is om zelfs nu nog (gezien mijn leeftijd) te mogen ontdekken dat de aangeleerde, of door omstandigheden eigengemaakte grenzen, niet definitief of onherroepelijk, maar aanpasbaar zijn. Dat…

Natalie – 44 jr.

,
Al een aantal jaar deed ik yoga, een klasje hier, een klasje daar. Ik voelde: hier wil ik wat mee maar hoe en wat geen idee. Al eerder was ik gestart met een opleiding ayurveda en yoga, hier vond ik niet wat ik zocht. Van binnen bleef er een…

Claudia 40 jr.

,
Dankbaar ben ik dat de integrale yoga op mijn pad is gekomen en in het bijzonder de kennismaking met de docenten van dit centrum. Zodra je je eerste stap over de drempel zet van dit prachtige centrum, stap je in een warm bad en word je door…

Anita, 37 jr.

,
Voordat ik aan de opleiding begon werd ik meerdere malen op de opleiding gewezen. Toen mijn tijd daar was heb ik mijzelf ingeschreven en wat ben ik daar nog steeds blij mee. Deze opleiding is echt een cadeautje voor mijzelf. Het is een prachtige…

Gratis Integrale Yoga Magazine (4 x per jaar)

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland