Over Integrale Yoga Nederland

De geschiedenis van Integrale Yoga Nederland begint bij de oprichter Agastya.
In 1983 begon hij met yogales geven aan een klein groepje leerlingen in het Soeficentrum op de Provenierssingel waar hij een verdieping huurde. Agastya was toen Soefi, heel erg aangetrokken tot het geestelijk leven.
Van lieverlee kreeg hij steeds meer leerlingen. Eén daarvan was Marion Gispen (Lopamudra), die later zijn vrouw werd en met wie hij sinds die tijd het werk van de Integrale Yoga heeft gedaan.

Agastya noemde zijn yoga Integrale Yoga omdat dit het pad was wat hij zelf bewandelde.
Geïnspireerd door de boodschap van Sri Aurobindo en de Moeder ontstonden er yogalessen die een combinatie waren van hatha yoga, pranayama (ademoefeningen), meditatie en speeches. Wat deze lessen vernieuwend maakte was de afstemming op de bewustzijnskracht die Agastya ‘de kracht van boven’ noemde. Leerlingen weten dat in Agastya’s aanwezigheid het denken heel gemakkelijk stil werd en het bewustzijn tot op grote hoogte kon worden opgetild. Agastya zei dikwijls: “ik wil niet alleen over het geestelijke spreken, ik wil de mensen ervaringen geven”.

Eendrachtsplein

In 1985 betrokken zij een groot pand op het Eendrachtsplein. Het moest helemaal verbouwd worden. Ze kregen daarbij hulp van de leerlingen, maar namen zelf ook de sloophamer in de hand om muren uit te breken.
Het werd al snel een goedlopend centrum. In die tijd was yoga omgeven met een sfeer van zweverigheid en mystiek. Agastya ontdeed de yoga daarvan en maakte het toegankelijk voor veel mensen. Later zou hij dat “Rotterdamse nuchterheid” noemen.
De jaren op het Eendrachtsplein waren gezegende en vruchtbare jaren voor de Integrale Yoga waaruit vele activiteiten voortkwamen.

Bergsingel

Het yogacentrum werd voortgezet op de Bergsingel onder de leiding van een zeer toegewijde en trouwe leerlinge Saskia Jonker (Mataji). Zij verzamelde een nieuwe schare aan geaspireerde leerlingen om zich heen waarvan enkelen tot op de dag van vandaag werkzaam zijn voor Integrale Yoga Nederland.
De eerste docentenopleidingen zijn van start gegaan in deze periode.
In 2009 moesten we afscheid nemen van Mataji, inmiddels opnieuw ingewijd met de naam Fazal Mai (gezegende moeder).
Ter ere en ter nagedachtenis aan deze Yogini en haar staat van dienst liet Agastya voor haar een buste maken die in  het yogacentrum staat.

Heemraadssingel

Op 29 september 2006 werd het huidige pand aan de Heemraadssingel  officieel geopend door Vilayat, de zoon van Agastya en Lopamudra.
In deze periode maakten de docentopleidingen een ongekende groei door. De door-de-weekse opleidingen werden geïntroduceerd, evenals vervolgopleidingen en specialisaties.
Veel opgeleide docenten begonnen een eigen yogacentrum en zo breidde de Integrale Yoga zich als een olievlek uit over het hele land. Vanuit de verste uithoeken en soms zelfs vanuit het buitenland kwamen yogaliefhebbers naar de Heemraadssingel om daar hun opleiding te genieten. En zo werd het yogacentrum aan de Heemraadssingel een soort thuiskomen voor yogadocenten èn yogaleerlingen.

In 2012 vertrok Agastya naar zijn hemelse vader en zette Lopamudra het werk van Integrale Yoga Nederland voort.

In 2014 maakte Lopamudra een reis naar India waar ze de ashram van Sri Aurobindo en De Moeder, Auroville en de ashram van Ramana Maharshi bezocht.

In de zomer van 2016 werd het vier verdiepingen tellende pand aan de Heemraadssingel geheel opgeknapt door vrijwilligers (docenten en leerlingen). En in september van dat jaar werd het 10 jarig jubileumfeest georganiseerd.

De opleidingen kregen in 2018 een upgrade naar een 200- en 500-uurs model en het afleggen van het examen door een onafhankelijke examinator.

Anno nu

Iedere dag wordt de deur van het prachtige herenhuis aan de Heemraadssingel geopend voor yogalessen en opleidingen.
De door Integrale Yoga Nederland opgeleide docenten verzorgen soms lessen in de vorm van een workshop of nascholing.
De online nieuwsbrief is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een yogamagazine dat 4 x per jaar verschijnt zowel digitaal als in drukvorm (voor integrale yoga leerlingen).

Gedurende de laatste jaren zijn de levens van velen veranderd door de Integrale Yoga. De zeer oude yogatechnieken in combinatie met de evolutieversnellende methoden van de Integrale Yoga zullen ook in de toekomst hard nodig zijn om de mens inzicht te geven in zichzelf en de evolutie van de aarde, en bovenal bewust te maken van een grotere waarheid in en achter alles en allen.