Integrale Yoga

Integrale Yoga wordt ook wel volledige yoga genoemd. Ze omvat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke yogastromen aangepast aan de interesses en individuele mogelijkheden van de leerling en aan de Westerse mens.
Integrale Yoga staat in het leven. Haar doel is niet het leven te ontvluchten door meditatie of trance, maar het leven aan te gaan en te zien hoe we het leven zoals het is kunnen veranderen van binnen uit.

Integrale Yoga werkt niet met vaste richtlijnen volgens een bepaalde leer.
Toch kunnen we er globaal drie fasen in onderkennen.
De eerste is gelijk aan die van iedere yoga: het ontdekken van het innerlijk of hogere zelf en dit losmaken uit haar gevangenschap in denken en lichaam.
De tweede stap is vanuit dit innerlijk bewustzijn in het leven te staan.
De derde is de verandering van de gewone menselijke naturen.
Het beginnen aan de eerste stap heeft direct al effect op de volgende stappen.

In Integrale Yoga wordt begonnen met het tot rust brengen van het denken, een hele grote uitdaging voor de Westerse mens.
Bij yoga gaat het niet om een beetje ontspannen, maar yoga vraagt oefening, beheersing en geduld om tot de gewenste resultaten te komen.
Daarna volgt het tot rust brengen van de gevoelens en emotionele energieën, tenslotte wordt de geestelijke yoga uitgebreid tot op het fysieke niveau.
Inderdaad werkt deze yoga van boven naar beneden, in plaats van beneden naar boven, zoals in de traditionele yogavormen. Er wordt direct begonnen met het instellen op de hogere bewustzijnskracht die onze bovenste pool, het kruincentrum, wekt en van daaruit afdaalt om de lager gelegen centra te wekken. Naarmate men hier meer ervaring in krijgt zal men de bijzondere uitwerking hiervan gaan beseffen, men gaat zich stap voor stap en steeds gemakkelijker openstellen hiervoor.

Maar het woord integraal betekent niet alleen de integratie van de traditionele yogavormen, het betekent ook dat deze yoga gedaan wordt midden in het leven van alledag. Want liggen daar niet onze grootste uitdagingen?
Je wordt je van lieverlee bewuster van je innerlijk zelf maar ook van je eigen uiterlijke  leven: werk, studie, relaties, gezin en alle levensomstandigheden. Je gaat leven van binnen naar buiten. Je eigen innerlijke rust wordt je anker in het leven aan de buitenkant.

Gratis Integrale Yoga Magazine (4 x per jaar)

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland