Deze opleiding was echt een openbaring op het gebied van de toepassing van hatha yoga voor therapeutische doeleinden.

Veel houdingen doe ik zelf nog steeds of gebruik ik in mijn lessen. Mijn leerlingen vragen nu ook vaker naar oefeningen bij bepaalde klachten.

Carolina is een docente met veel lichaamsbewustzijn en ervaring. Dat heb ik als heel inspirerend ervaren.”

Soerya – Docent Integrale Yoga Nederland