Vandaag 27 november 2020 is het 8 jaar geleden dat mijn leraar en geliefde zijn lichaam verliet om naar de hoogste heer te reizen.
Bijzonder hoeveel mensen een hartje sturen of iets anders op deze dag.
Ik ervaar op deze dag geen verdriet meer, maar dankbaarheid en vreugde.
Dankbaar voor het yogacentrum dat nog altijd haar licht verspreidt.
Dankbaar voor het mooie team dat met elkaar de Integrale Yoga gestalte geeft.
Dankbaar dat we onze weg mogen gaan, de weg van de Integrale Yoga, die zo’n bijzondere plaats inneemt tussen de traditionele yogavormen.
De vreugde te mogen leven en werken voor dit ideaal, te weten dat het (vaak onzichtbaar) haar werk doet en dwars door alles heen te proberen standvastig in het Licht te blijven.
Zo is iedere seconde van het leven de moeite waard.

Op deze dag publiceren we één van de mooie columns die Agastya heeft geschreven.

Lopamudra


Column van Agastya

De mens van nu is op zoek naar een land dat begint waar de wegen ophouden.
Een land dat je meeneemt in het ritme van zijn stilte, een stilte die zich overal uitstrekt en begint te trillen en die trilling begint te zingen.
Wijds en rustig is dat en oneindig teer als de tederheid van de wereld die aanstaande is voor de kinderen van deze tijd.
Dit is de tijd van het grote avontuur maar ongeschikt voor de mens die door zijn hoge karpersprongen het verschil niet meer ziet en met een plechtig gezicht alles in de war stuurt.
Ach, hij voelt af en toe dat hij kan stromen maar hij moet dan ophouden mens te zijn zodat hij een andere wereld kan betreden en deze met goden kan delen.
Het kind van de toekomst wacht, wacht op het uur van het ware leven, het levende leven in een wereld van waarheid. Het leven beminnend, overal bij kunnend, overal voelen, overal zien, zoveel je maar wilt.
De liefde liefhebbend zonder perken en afstand, herboren worden wanneer je maar wilt en ieder ogenblik vullen met een totaliteit van Zijn.
Hij zal de hemel met zijn handen aanraken en de aarde maken naar het beeld van zijn ziel.
Hij zal het licht gestalte geven in een lichaam.

From Agastya with Love