Toen ik vijftien jaar was begon ik met yoga houdingen uit te proberen en over yoga te lezen. Het had nog geen vorm, ik volgde geen lessen, maar het had een goede uitwerking op me.
Op mijn 22e ging ik yogalessen volgen bij Agastya, die de Integrale Yoga richting volgde. Mijn lichaam was jong en soepel, yogahoudingen waren prettig om te doen. De eerste innerlijke ervaringen van meditatie waren nieuw voor me, er ging een wereld voor me open.
Mijn aspiratie was ontwaakt, een enorm verlangen naar deze innerlijke ervaringen ontstond. Ik zou dit pad niet meer verlaten.

In de jaren 80 was het heel vanzelfsprekend dat kennis en ervaring werden overgedragen van leraar op leerling. Enkele goede, trouwe leerlingen werden opgeleid tot docent, waaronder ikzelf.
Mijn lieve yogavriendin Fazal Mai, leerling-yogi van het eerste uur, begon lessen en achtergronden uit te werken. In haar yogacentrum aan de Bergsingel ontstond op een heel natuurlijke manier de eerste echte docentenopleiding voor leerlingen uit onze yogagroepen.
Pas jaren later werd de vraag naar opleidingen groter en toen we in 2006 onze deuren aan de Heemraadssingel openden, kwamen er ook mensen van buitenaf een opleiding bij ons volgen.
Parallel hieraan ontstond een opleidingscentrum in Hoogeveen, waar onze vrienden Maitreyi en haar man Satyam jarenlang opleidingen hebben gegeven.

In die tijd werkte het zo dat als wij zagen dat mensen voldoende kennis en ervaring hadden om les te kunnen geven en ze de volledige opleiding hadden gevolgd, ze een diploma kregen en een bos bloemen.
Agastya en ik gingen voor de diploma-uitreiking jaarlijks naar Hoogeveen en na zijn overlijden ging Soerya met me mee. Het waren altijd feestelijke dagen!

In de loop van de tijd ontstond de behoefte om onze opleiding wat meer te professionaliseren. We onderzochten bijvoorbeeld of het mogelijk en zinvol zou zijn om ons aan te sluiten bij een bestaande vereniging.
Dat bleek niet mogelijk, omdat we van een andere yogastroming waren.
Het verschil was te groot met de visie op yoga die werd gehanteerd. Heel jammer, want hoe mooi zou het zijn als stromingen konden samenwerken.
Wel sloten we ons aan bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De hieraan verbonden vereisten werden uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld het verschil tussen een certificaat en een diploma.
Zo ontstond er een omschrijving voor een yoga examen en de werving van een onafhankelijke examinator. We maakten een voortgangssysteem voor cursisten en een overlegstructuur voor de docenten aan de opleiding. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een betere begeleiding voor de cursisten is ontstaan.
Yoga is in de loop van de jaren heel populair en toegankelijk geworden waardoor we een verschuiving zien van de spirituele zoeker naar mensen die yoga gebruiken om uit een burn-out te komen, klachten te verlichten en een andere visie zoeken. Dat vraagt soms een intensieve begeleiding door en meer kennis van onze docenten.

Het is enorm inspirerend om belangstellenden wegwijs te maken in yoga. Er is zoveel te vertellen, zo leuk om echte vragen te beantwoorden en te zien wat het met deelnemers doet. In deze yoga is het belangrijk om goed te kijken naar de persoon die de vraag stelt, want yoga kent algemene ontwikkelingslijnen maar toch zal er voor ieder individu ook een eigen ontwikkelingsweg zijn.
Het duiden van ervaringen kan van enorme invloed zijn op de ontwikkeling en het vertrouwen in de innerlijke weg. Deze yoga doe je niet alleen voor jezelf, ook voor de mensen die je ontmoet mag je het licht ontsteken.
Onze opleidingen veranderen voortdurend, zowel inhoudelijk als structureel. Logisch, alles op aarde verandert voortdurend en groeit naar een steeds betere of volledigere versie.
We hebben een heel fijn team dat veel veerkracht heeft getoond in de loop van de jaren. De meeste docenten hebben inmiddels een eigen specialiteit ontwikkeld en daaromheen een opleiding gemaakt. De uitwisseling van ervaringen zorgt voor een goede onderlinge sfeer. Vroeger werd er altijd naar mij gekeken, alsof ik alles wist. Nu leren we vooral veel van elkaar en van de mensen die op ons pad komen.

Het mooie van de Integrale Yoga vind ik dat het zoveel aspecten van ons mens-zijn ontwikkelt: yoga en kennis, yoga en het leven, yoga en het lichaam en vooral natuurlijk de innerlijke ervaring zodat het yogapad langzaamaan vorm gaat krijgen. Yoga heeft een grote uitwerking op het dagelijkse leven, brengt de verschillende aspecten met elkaar in balans en laat je groeien naar een steeds groter, dynamisch, altijd veranderend geheel.
Wij proberen daarom in onze opleidingen niet één aspect naar de voorgrond te brengen, maar alle aspecten te ontwikkelen op de manier die het beste lijkt te passen bij de Integrale Yoga, de deelnemer en de huidige tijd.
Daarmee integreert deze yoga de traditionele yogavormen op een heel eigen, vrije wijze. Alle docenten zijn zowel docent als leerling. Wij blijven ons voortdurend ontwikkelen op ons yogapad. Want je kunt een ander niet iets aanwijzen of uitleggen wat je zelf niet kent en ervaren hebt.

Door: Lopamudra