YOGA NIDRA NA COVID-19

In juni 2021 starten wij een pilotproject voor mensen met langdurige COVID-19 klachten. Het doel van deze pilot is te onderzoeken in hoeverre deze groep baat heeft bij yoga nidra.

Na een COVID-19 besmetting houden sommige mensen langdurig klachten.
Deze mensen reageren heftiger dan anderen in de vorm van hyperinflammatie: een overmatige reactie van het afweersysteem als gevolg van de infectie waardoor het lichaam ontregeld raakt.

Een infectie met COVID-19 kan gevolgen hebben voor alle organen, zoals longen, hart en de hersenen. Daarmee is het een systeemziekte. De klachten die optreden zijn per persoon verschillend. De klachten die na een COVID-19 infectie langdurig kunnen aanhouden zijn onder meer: vermoeidheid, niet tegen fysieke of mentale inspanning kunnen (inspanningsintolerantie), benauwdheid, spierpijn en spierzwakte, verlies van reuk en smaak, hartproblemen en geheugenproblemen. Mensen hebben het over brain fog: mist in het hoofd.

Het zelf helende vermogen van het lichaam

Yoga nidra is een systematische methode om volledige geestelijke, emotionele en fysieke ontspanning teweeg te brengen.
De waarde ervan die zowel genezend als verzachtend is, is in vele onderzoekscentra over de hele wereld onderzocht, met buitengewoon gunstige resultaten. Zo is er duidelijk aangetoond dat yoga nidra een gunstige werking heeft bij stress en stressgerelateerde aandoeningen, slapeloosheid, psychosomatische ziekten, chronische kwalen, bij pijn, menstruele stoornissen, geriatische problemen en veel meer.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij verwachten dat yoga nidra verlichting kan brengen bij langdurige COVID-19 klachten.
Omdat er nog weinig bekend is over de werking van yoga nidra in deze situatie, starten wij hiervoor een pilot van 2 maanden.

Om yoga nidra te beoefenen heb je geen kennis van of affiniteit met yoga nodig.
Yoga nidra is een integrale ontspanningstechniek om tot een diepe ontspanning te komen: fysiek, emotioneel en mentaal.
De wetenschap heeft deze toestand de hypnagogische staat genoemd en meetbaar gemaakt aan de hand van hersengolven. Het is de overgang tussen het waakbewustzijn en de droomstaat. Normaal gesproken, wanneer je in slaap valt, duurt deze periode 3-5 minuten. Het lichaam ontspant zich, je laat je gevoelens en emoties los en het denken wordt stil.
Tijdens yoga nidra verlengen we deze toestand of we schommelen heen en weer tussen waken en slapen. De zintuigen keren zich daarbij naar binnen. Anders dan bij ‘gewone slaap’ (die een onbewuste toestand is en waarbij maar zelden sprake is van integrale ontspanning), blijft het bewustzijn wakker en is zelfs veel ontvankelijker dan in de staat van waakbewustzijn. De energie die anders gebruikt wordt voor het naar buiten gerichte leven, komt nu beschikbaar voor herstel. Ook worden belangrijke centra in de hersenen, die normaal gesproken niet reageren op onze bewuste wil, gestimuleerd, hetgeen onze draagkracht vergroot.

Het pilotprogramma bestaat uit:

 • Gedurende 2 maanden wekelijks 1 online les yoga nidra (live via Zoom) op een vaste dag met een vaste groep deelnemers.
  De lestijden zijn op woensdag 10:00 – 11:00 uur en bij voldoende aanmeldingen ook op zaterdag 10:00 – 11:00 uur.
 • Toegang tot een webpagina met yoga nidra audiobestanden. Om ten volle te profiteren van de genezende kracht van yoga nidra is het van belang dagelijks yoga nidra te beoefenen. Dit kan ook heel goed voor het slapen gaan en helpt de nachtrust te verbeteren.
 • Contactmogelijkheid met de docent d.m.v. e-mail of telefonische afspraken
 • Het meten van de effecten aan de hand van 2 enquêtes, aan de start en aan het einde van de pilotperiode (2 maanden)

Yoga nidra na COVID-19 is een speciaal programma afgestemd op de doelgroep.
De abonnementskosten bedragen € 48,50 per maand.
Speciaal voor deze pilot geven wij 25% korting.
De pilot duurt 2 maanden.
Deelname met korting bedraagt € 72,75 (voor 2 maanden)

Wat krijg je hiervoor?

 • Wekelijks een online yoga nidrales in groepsverband (max 7 personen)
 • Toegang tot een webpagina van waaruit je dagelijks yoga nidra oefeningen kunt doen.
  Hier vind je zowel korte als langere oefeningen. Sommige oefeningen zijn voornamelijk gericht op het lichaam, andere op emoties en weer andere op het gedachten.
 • Contactmogelijkheden met de docent, dit kan per e-mail of op afspraak ook telefonisch.

In het belang van het onderzoek is actieve deelname nodig. Dat houdt in dat je gedurende de maanden juni en juli:

 • Minimaal 6 keer deelneemt aan een live online les
 • Dagelijks of anders tenminste 5 keer per week yoga nidra beoefent vanaf onze website.
 • Zowel aan het begin als aan het einde van de pilot een enquête formulier invult.
  Wij houden de enquête kort en eenvoudig, maar hebben wel een meetinstrument nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre de methode die wij ontwikkeld hebben aanslaat bij de praktijk.

De lessen worden gegeven door onze docent Soerya.
Zij heeft ruime ervaring met het beoefenen van yoga nidra en het lesgeven daarin.

Meer informatie op de docentenpagina

Interview met Soerya april 2021

Wil je meer weten over dit project?
Neem gerust contact met ons op door een mailtje te sturen naar soerya@integraleyoga.org
Of te bellen naar: 010 – 476 13 32 of 06 – 398 430 51

Heb je belangstelling om aan deze pilot mee te doen?
Laat dan je naam, telefoon en e-mailadres achter.
Wij nemen contact met je op om deelname te bespreken.
Fijn, als je ons laat weten op welk tijdstip we je het beste kunnen bellen.

  Voornaam

  Achternaam

  E-mailadres

  Telefoon

  Wanneer ben je telefonisch bereikbaar?

  Kun je kort omschrijven welke klachten je hebt en hoelang je deze klachten al hebt?

  Heb je nog vragen of opmerkingen?

  © Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland