DOCENT INTEGRALE YOGA
DEEL 2 | 100 UUR

In dit tweede opleidingsdeel gaan we verder in op diverse aspecten van Integrale Yoga en verdiepen de docenten zich in de klassieke yogascholing.
De hatha yoga verdiept zich en er wordt veel met de adem gewerkt.
De effecten van de ademscholing  worden ervaren op fysiek en energetisch vlak, maar ook hun werking op emoties en denken worden ervaren.
De Yogapraktijk en de innerlijke ontwikkeling breiden zich uit.

De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 2 is een 100 uur opleiding, het tweede deel van de 200 uur basisopleiding.
De volgende onderdelen maken deel uit van deze opleiding:

 • Veel aandacht voor innerlijke ontwikkeling en persoonlijke begeleiding
 • Verschillende aspecten van het lesgeven, waaronder lesvaardigheden, spreekvaardigheid en inhoudelijke vorming.
  Voor de aspirant docent is de eigen innerlijke ontwikkeling het uitgangspunt van zijn of haar leraarschap
 • Uitbreiding van de verschillende Hatha Yoga houdingen
 • Verdieping van de ademhaling volgens de leer van Hara.
  Deze ademhaling staat ten dienste van de verinnerlijking en helpt de leerling-yogi kracht en bewustzijn te laten neerdalen in de verschillende delen van zijn wezen.
 • Toepassingen in de dagelijkse omstandigheden.
 • Meditatie en innerlijke ontwikkeling sluiten aan bij zowel de Haralessen als bij de traditionele yogascholing.
 • Certificaat Docent Integrale Yoga deel 1.

Opleiding door-de-week: €1.650,-
Weekendopleiding: €1.795,-
Examenkosten (optioneel): € 125,-

De totale kosten dan wel de eerste maandtermijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Bij het betalen in termijnen wordt bij de weekendopleidingen een toeslag gerekend à € 100,-.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Volledige cursus Integrale yoga deel 2
 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.
Dit houdt in dat de opleidingen met 0% BTW worden gefactureerd.

Opleidingen seizoen 2023 – 2024

Zaterdag 2 september 2023 t/m 6 juli 2024
1 lesdag per 14 dagen (1e en 3e zaterdag van de maand)
20 lesdagen; tijdsduur ca 1 jaar
Herfstvak. 21/10; Kerstvak. 6 januari; Meivak. 4/5
Extra oefendagen op zaterdag 30 maart en 29 juni

Woensdag 14 februari 2024 – 10 juli 2024
1 lesdag per week; 20 lesdagen
Voorjaarsvak. 21/2; meivak 1/5;

Lesdagen duren van 09.30-16.15 en bestaan uit twee blokken van anderhalf uur en twee lessen van een uur, met in het midden een gezamenlijke lunchpauze van 13.00-14.00.

Lopende opleidingen:

Donderdag  9 februari 2023 t/m 20 juli 2023
1 lesdag per week; 20 lesdagen
Voorjaarsvakantie 2/3; Koningsdag 27/4
Meivakantie 4/5; Hemelvaartsdag 18/5

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken en de student in de weekendopleiding op 1 tot 3 uur per 14 dag, afhankelijk van de yoga-ervaring.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie te bestuderen.

Voor de aspirant docent in de weekendopleiding worden 2 oefendagen georganiseerd, waarin de cursisten onder begeleiding van een ervaren docent praktijk ervaring op kunnen doen.

Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden om daarnaast wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.

Voor het behalen van het diploma docent Integrale Yoga 200 uur dien je beide opleidingstrajecten met succes te voltooien en het afsluitend examen met goed gevolg te hebben afgelegd.
Tijdens het tweede deel van de opleiding kan de aspirant docent op aanwijzing van de begeleidende docent stagelessen gaan geven buiten de opleidingsgroep. Wanneer deze voldoende beoordeeld zijn kan men het examen aanvragen. Het examen wordt afgenomen door een ervaren onafhankelijke docent Integrale Yoga die geen lesgeeft in de opleiding die de aspirant docent volgt.Het examen bestaat uit een Integrale Yogales geven aan een groep leerlingen. Na het voldoende afronden van het examen volgt het 200 uurs diploma docent Integrale Yoga.

NB Cursisten die de opleiding voor de eigen ontwikkeling volgen zijn vrijgesteld van de stagelessen en het lesgeven tijdens de opleiding. Bij voldoende aanwezigheid ontvangen zij het certificaat Integrale Yoga deel 2.

Na de opleiding kun je deelnemen aan vervolgopleidingen, specialisatieopleidingen, nascholingsdagen en workshops om door te groeien naar een 500 uurs diploma.

Integrale Yoga Nederland verzorgt 3 nascholingsdagen per jaar voor opgeleide docenten.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland