DOCENT INTEGRALE YOGA
DEEL 2 | 100 UUR

In dit tweede opleidingsdeel gaan we verder in op diverse aspecten van Integrale Yoga en verdiepen de docenten zich in de klassieke yogascholing.
De hatha yoga verdiept zich en er wordt veel met de adem gewerkt.
De effecten van de ademscholing  worden ervaren op fysiek en energetisch vlak, maar ook hun werking op emoties en denken worden ervaren.
De Yogapraktijk en de innerlijke ontwikkeling breiden zich uit.

De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 2 is een 100 uur opleiding, het tweede deel van de 200 uur basisopleiding.
De volgende onderdelen maken deel uit van deze opleiding:

 • Veel aandacht voor innerlijke ontwikkeling en persoonlijke begeleiding
 • Verschillende aspecten van het lesgeven, waaronder lesvaardigheden, spreekvaardigheid en inhoudelijke vorming.
  Voor de aspirant docent is de eigen innerlijke ontwikkeling het uitgangspunt van zijn of haar leraarschap
 • Uitbreiding van de verschillende Hatha Yoga houdingen
 • Verdieping van de ademhaling volgens de leer van Hara.
  Deze ademhaling staat ten dienste van de verinnerlijking en helpt de leerling-yogi kracht en bewustzijn te laten neerdalen in de verschillende delen van zijn wezen.
 • Toepassingen in de dagelijkse omstandigheden.
 • Meditatie en innerlijke ontwikkeling sluiten aan bij zowel de Haralessen als bij de traditionele yogascholing.
 • Certificaat Docent Integrale Yoga deel 1.

Opleiding door-de-week: €1.650,-
Weekendopleiding: €1.795,-
Examenkosten (optioneel): € 125,-

De totale kosten dan wel de eerste maandtermijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Bij het betalen in termijnen wordt bij de weekendopleidingen een toeslag gerekend à € 100,-.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Volledige cursus Integrale yoga deel 2
 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.
Dit houdt in dat de opleidingen met 0% BTW worden gefactureerd.

Opleidingen seizoen 2023 – 2024

Woensdag 14 februari 2024 – 10 juli 2024
1 lesdag per week; 20 lesdagen
Tijdsduur: ca 5 maanden
Voorjaarsvak. 21/2; meivak 1/5;

Opleidingen seizoen 2024 – 2025

Donderdag 5 september 2024 – 6 februari 2025
1 lesdag per week; 20 lesdagen
Tijdsduur: ca 5 maanden
Herfstvak. 31/10; kerstvak. 25/12 en 1/1

Zaterdag 7 september 2024 – 5 juli 2025
2 lesdagen per maand (1e en 3e zaterdag); 20 lesdagen
extra oefendag 29 maart 2025
Tijdsduur: ca 10 maanden
Herfstvak. 26/10; kerstvak. 4/1;

Dinsdag 11 februari 2025 – 8 juli 2025
1 lesdag per week; 20 lesdagen
Tijdsduur: ca 5 maanden
Meivak. 29/4;

Startdata zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lesdagen duren van 09.30-16.15 en bestaan uit twee blokken van anderhalf uur en twee lessen van een uur, met in het midden een gezamenlijke lunchpauze van 13.00-14.00.

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken en de student in de weekendopleiding op 1 tot 3 uur per 14 dag, afhankelijk van de yoga-ervaring.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie te bestuderen.

Voor de aspirant docent in de weekendopleiding worden 2 oefendagen georganiseerd, waarin de cursisten onder begeleiding van een ervaren docent praktijk ervaring op kunnen doen.

Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden om daarnaast wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.

Voor het behalen van het certificaat docent Integrale Yoga 200 uur dien je beide opleidingstrajecten met succes te voltooien en ten minste twee voldoende beoordeelde stagelessen te hebben gegeven.
Voor het behalen van het diploma docent Integrale Yoga 200 uur dien je beide opleidingstrajecten met succes te voltooien en het afsluitend examen met goed gevolg te hebben afgelegd.
Tijdens het tweede deel van de opleiding kan de aspirant docent op aanwijzing van de begeleidende docent stagelessen gaan geven buiten de opleidingsgroep. Wanneer deze voldoende beoordeeld zijn kan men het examen aanvragen. Het examen wordt afgenomen door een ervaren onafhankelijke docent Integrale Yoga die geen lesgeeft in de opleiding die de aspirant docent volgt. Het examen bestaat uit een Integrale Yogales geven aan een groep leerlingen.

NB Cursisten die de opleiding voor de eigen ontwikkeling volgen ontvangen bij voldoende aanwezigheid het certificaat van deelname Integrale Yoga deel 2.

Na de opleiding kun je deelnemen aan vervolgopleidingen, specialisatieopleidingen, nascholingsdagen en workshops om door te groeien naar een 500 uurs diploma. Stichting Integrale Yoga Nederland is een autonome stichting en geeft certificaten en diploma’s uit onder eigen regels die getoetst zijn aan de internationale standaarden voor yoga opleidingen, zoals aantal uren les onder begeleiding, stage en vakkenpakket.

Wanneer  je deel 1 van de basisopleiding hebt gevolgd, kun je doorstromen naar deel 2.
Hiervoor meld je je aan met een apart inschrijfformulier.
Het formulier ontvang je aan het einde van de opleiding deel 1.
Je kunt het ook per mail aanvragen: opleiding@integraleyoga.org

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland