Privacyverklaring Integrale Yoga Nederland en Integrale Yoga Rotterdam

Je privacy is voor Integrale Yoga Nederland (opleidingen) en Integrale Yoga Rotterdam (reguliere yogalessen) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Administratie cursisten

Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken wij zowel bij de opleidingen als bij de yogalessen gebruik van de online dienst YogiBit.
Let op: Volg je zowel een opleiding als yogalessen dan heb je twee verschillende accounts.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online dienst YogiBit doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Integrale Yoga Nederland of Integrale Yoga Rotterdam.

Aanmelding of inschrijving opleidingen

Bij het deelnemen aan een opleiding vul je een papieren inschrijfformulier in. Je moet dan informatie over jezelf opgeven zoals je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres en betalingsgegevens . Deze informatie hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten.

De naw gegevens, en de gevolgde opleidngen, nascholingen en workshops worden ook geregistreerd in ons systeem. De bewaartermijn hiervoor is onbepaalde tijd omdat docenten de gelegenheid moeten krijgen door te groeien naar een 500-uurs diploma.
Cursusten kunnen ten alle tijden zelf het verzoek doen tot verwijdering van hun gegevens. Hiermee vervalt echter ook de registratie van het aantal gevolgde opleidingsuren.

Wij bewaren deze informatie ook zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Boekhoudkundige en privacygevoelige informatie worden bewaard tot zeven jaar nadat je een opleiding bij ons hebt afgesloten. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Overige gegevens die je bekend hebt gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek en die van belang zijn voor het volgen van de opleiding, zoals gezondheidsgegevens, eerder gevolgde opleidingen e.d. worden apart bewaard en worden alleen gedeeld met betrokken docenten voor zover van belang voor het volgen van de opleiding en begeleiding van de docent. Al onze docenten hebben een geheimhoudingovereenkomst ondertekend m.b.t. deze gegevens. Ook deze worden na zeven jaar verwijderd.

Maandelijkse betalingen verlopen via YogiBit, net als de registratie van de opleidingen waaraan je deelneemt. Wij maken een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, eventueel de door jou zelf geplaatste profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie voor urenregistratie voor onbeperkte tijd. Je kunt zelf een aanvraag doen om deze te laten verwijderen.
Bij je inschrijving onderteken je een formulier waarin je aangeeft op de hoogte te zijn van deze privacyverklaring.

Aanmelding yogalessen

Wil je je inschrijven voor yogalessen dan moet je je eerst registreren bij onze online dienst. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, eventueel de door jou zelf geplaatste profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.
Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen via onze site of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via je account op het portaal kun je ook een afmelding doorgeven.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden direct verwijderd nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Informatie-aanbod
Wij willen jou graag informatie sturen over nieuwe of vervolgopleidingen en workshops. Dit doen wij per e-mail.
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit ook zelf doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wij de online dienst gaan gebruiken of wanneer deze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Soerya van der Werf is de functionaris gegevensbescherming van Integrale Yoga Rotterdam. (yogalessen)
Zij is te bereiken via admin@integraleyoga.org

Marion Kleer-Gispen is de functionaris gegevensbescherming van Integrale Yoga Nederland. (opleidingen)
Zij is te bereiken via opleiding@integraleyoga.org

website: https://www.integraleyoganederland.nl

adres: Heemraadssingel 64 3021 DC Rotterdam

Telefoonnummer: +31 10  476 13 32 / 06 398 430 51

Deze privacyverklaring is op 21 oktober 2019 voor het laatst gewijzigd.