Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van yoga

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van yoga op stress. Uit meerdere onderzoeken blijkt:

  • Yoga kan helpen bij (het voorkomen van) stress gerelateerde klachten.
  • Lichamelijke symptomen van stress, zoals verhoogde hartslag en bloeddruk, overactief zenuwstelsel en verhoogde cortisolniveaus worden positief beïnvloed door het beoefenen van yoga.
  • Yoga is een effectieve en veelbelovende methode als aanvulling op reeds bestaande behandelmethoden.

Hiernaast vind je een aantal links naar diverse onderzoeken.

Effecten van Tai Chi / Yoga op de hartslag en stress
Tai Chi / Yoga kan een alternatieve methode zijn voor stressvermindering voor mensen die onder hoge stress of negatieve emoties leven.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30384420

Effect van traditionele yoga, op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie en cognitieve gedragstherapie, op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven: een willekeurig gecontroleerde proef voor patiënten met ziekteverlof vanwege burn-out
Een groepsbehandeling van 20 weken met TY, CBT of MBCT had een gelijk effect op de kwaliteit van leven, en met name op de hoofddomeinen die werden beïnvloed door burn-out. Dit geeft aan dat TY, MBCT en CBT kunnen worden gebruikt als zowel behandeling als preventie, om de kwaliteit van leven te verbeteren bij patiënten met ziekteverlof vanwege burn-out, waardoor het risico op toekomstige morbiditeit wordt verminderd.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839058/

Het effect van yoga op stress, angst en depressie bij vrouwen.
52 vrouwen met een gemiddelde leeftijd werden opgenomen voor analyse. Depressie, angst en stress verminderden significant bij vrouwen na 12 sessies van reguliere hathayoga-oefening.
Conclusies: Yoga heeft een effectieve rol bij het verminderen van stress, angst en depressie. Het kan dus worden gebruikt als aanvullend medicijn.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29541436

 

Yoga, op mindfulness gebaseerde stressvermindering en stress-gerelateerde fysiologische maatregelen: een meta-analyse.
Tweeënveertig studies werden opgenomen in de meta-analyse. Interventies die yoga asanas omvatten, werden geassocieerd met verminderd avondcortisol, wakker cortisol, ambulante systolische bloeddruk, rusthartslag, hoogfrequente hartslagvariabiliteit, nuchtere bloedglucose, cholesterol en lipoproteïne met lage dichtheid, in vergelijking met actieve controle. De gemelde interventies waren echter heterogeen.
Het beoefenen van yoga-ãsanas lijkt in verband te staan met een verbeterde regulatie van het sympathische zenuwstelsel en het hypothalamus-hypofyse-bijniersysteem in verschillende populaties.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28963884

Yogabeoefening verbetert de functionaliteit door stressniveaus af te zwakken.
Acht weken van regelmatige yogabeoefening resulteerde in verbeterde werkgeheugenprestaties die werden bemiddeld door een verzwakte reactie op stress zoals gemeten door zelfrapportage stress en objectieve speeksel cortisolmetingen. Deze studie biedt bewijs dat niet-traditionele fysieke activiteiten, zoals yoga, nuttig kunnen zijn bij het herstellen van het HPA-evenwicht bij oudere volwassenen, waardoor cognitieve achteruitgang wordt voorkomen.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27794449

 

Yoga als een alternatieve en complementaire benadering voor stressmanagement: een systematische review
Stress is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid geworden. Yoga biedt een mogelijke manier om stress te verminderen. Het doel van deze studie was om te kijken naar studies van 2011 tot mei 2013 en te onderzoeken of yoga een effectieve aanpak kan zijn voor het omgaan met stress. Er is een systematische zoekactie uitgevoerd naar databases van Medline, CINAHL en Alt HealthWatch voor kwantitatieve artikelen waarbij alle yogascholen zijn betrokken. In totaal voldeden 17 artikelen aan de inclusiecriteria. Zes daarvan waren afkomstig uit de Verenigde Staten, 3 uit India, 2 uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Australië, Brazilië, Duitsland, Irak, Zweden en Taiwan. Van de 17 onderzoeken toonden 12 positieve veranderingen in psychologische of fysiologische uitkomsten met betrekking tot stress. Ondanks de beperkingen, gebruikten niet alle onderzoeken een gerandomiseerd gecontroleerd ontwerp, hadden ze kleinere steekproefgroottes, hadden ze verschillende uitkomsten, hadden ze een niet-standaard yoga-interventie en hadden ze verschillende lengtes, yoga lijkt een veelbelovende modaliteit voor stressmanagement te zijn.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2156587213503344

De effecten van yoga op angst en stress.
Er wordt gezocht naar niet-farmacologische therapieën om stress en angst te verlichten, en yoga is een optie waarvan de resultaten veelbelovend zijn. De focus van deze beoordeling ligt op de resultaten van proeven bij mensen die de rol van yoga bij het verbeteren van de tekenen en symptomen van stress en angst beoordelen. Van de 35 onderzoeken naar de effecten van yoga op angst en stress, merkten 25 een significante afname van stress en / of angstsymptomen op wanneer een yogaschema werd gevolgd.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22502620

Yoga voor stressvermindering en blessurepreventie op het werk.
Op het werk worden werknemers geconfronteerd met tal van psychologische stressoren die hun werkprestaties kunnen ondermijnen. Deze stressoren, die afkomstig zijn van verschillende mogelijke oorzaken, hebben enorme gevolgen voor de gezondheid en de financiële gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Van stress is aangetoond dat het een van de factoren is die leiden tot musculo-skeletale stoornissen (MSD’s) zoals: rugpijn, carpaal tunnel syndroom, schouder- of nekspanningen, vermoeidheid van de ogen of hoofdpijn. Yoga is een oeroude vorm van lichaamsbeweging die stress kan verminderen en spierspanning of pijn kan verlichten. Het beoefenen van yoga op de werkplek leert medewerkers om ontspanningstechnieken te gebruiken om stress en risico’s op verwondingen tijdens het werk te verminderen. Yoga op de werkplek is een handige en praktische uitlaatklep die de werkprestaties verbetert door spanning en werkstress te verlichten.
https://content.iospress.com/articles/work/wor00221

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland