Sri Aurobindo en de Moeder

Sri Aurobindo een Indiase vrijheidsstrijder, filosoof, dichter en yogi (1872 – 1950) is de grondlegger van de Integrale Yoga. Hij deed het werk voor de yoga samen met zijn spirituele metgezel Mirra Alfassa (1878 – 1973), die door hem De Moeder werd genoemd omdat zij de belichaming was van de Goddelijke kracht (Shakti). Samen vormden zij een eenheid: hij het bewustzijn (het beschouwende, de stilte), zij de kracht (het scheppende, de dynamiek).

Sri Aurobindo en de Moeder schreven hun leerlingen geen regels of disciplines voor. Leerlingen waren vrij zich te ontwikkelen op een wijze die paste bij hun eigen individuele natuur. Door in de omgeving van Sri Aurobindo en de Moeder te vertoeven kwamen zij vanzelfsprekend in aanraking met het hogere bewustzijn en de bewustzijnskracht.
De ashram werd beschouwd als een laboratorium waar allerlei verschillende mensen met een grote diversiteit aan naturen de ‘besmetting’ van deze bewustzijnskracht konden oplopen en zodoende de ‘lagere’ naturen getransformeerd konden worden in ‘hogere’ naturen, de menselijke ziel kon worden tot de Goddelijke ziel.

Sri Aurobindo geloofde niet dat de huidige mens het eindproduct is van de evolutie en ook keek hij verder dan de traditionele yogavormen en yogi’s die het bereiken van Verlichting zagen als het einddoel van hun yogaweg.
Sri Aurobindo zag de mogelijkheid de mensheid en daardoor het leven op aarde te transformeren onder invloed van de hogere bewustzijnskracht.
Als Ziener van de evolutie voorzag hij dat de wereld drastisch en versneld zou veranderen en voorspelde voor de mensheid dat het aardse nog grotendeels door dierlijke naturen gestuurde menselijke bestaan zou gaan veranderen in een ‘life divine’.

Sri Aurobindo (Aurobindo Ghose)
15 augustus 1872 – 5 december 1950

Sri Aurobindo was een Indiaas nationalist en vrijheidsstrijder, yogi, goeroe, hindoe-mysticus, filosoof en dichter.

Aurobindo Ghose werd als kind door zijn vader naar Engeland gestuurd om daar een Westerse opvoeding te krijgen. Hij was een uitmuntende student van het King’s College, Cambridge, Engeland.
Bij zijn terugkeer in India verbaasde hij zich erover dat zijn landgenoten in de overheersing van de Engelsen berustten en groeide uit tot een van de belangrijke onafhankelijkheidsstrijders van India.
Hij werd gevangen genomen door de Britten. In de gevangenis had hij een grote yogische ervaring. Na zijn vrijlating verlegde hij zijn aandacht van de politiek naar spiritueel werk.

Het centrale thema van zijn visie was de evolutie van het menselijke bestaan in een Goddelijk bestaan (Life divine).
De Integrale Yoga, die hij samen met zijn spirituele partner Mirra Alfassa (De Moeder) die hem vanaf 1920 bijstond, ontwikkelde is daarop gebaseerd. Hij werkte aan een spirituele realisatie die de mens niet alleen bevrijdt maar ook zijn natuur transformeert om een Goddelijk leven op aarde mogelijk te maken. Deze yoga van transformatie noemde hij ‘Supramentale Yoga’.

De Moeder (Mirra Alfassa)
21 februari 1878 – 17 november 1973

Sri Aurobindo noemde haar de Moeder omdat hij haar beschouwde als de belichaming van de Goddelijke Moeder (de Shakti).

Geboren en getogen in Parijs begon reeds op 5 jarige leeftijd haar spirituele discipline. Ze kreeg ervaringen van gelukzaligheid, verkeerde vaak in trance en maakte reizen met het bewustzijn.
Ongetwijfeld had ze een groot occultiste kunnen worden, ware het niet dat haar taak een andere was.
Alvorens zij Sri Aurobindo in ‘levende lijve’ ontmoette, had zij hem al vaak gezien in andere werelden. Omdat zij niet wist wie hij was gaf zij hem de naam Krishna.
Zij ontmoetten elkaar in 1913  in Pondicherry, India, waar zij een paar jaar zou blijven.
In 1920 keerde zij voorgoed terug naar India en stichtte de Sri Aurobindo Ashram en 18 jaar na het vertrek van Sri Aurobindo de universele stad ‘Auroville’, tot op de dag van vandaag belangrijke spirituele trekpleisters in India.

Samen met Sri Aurobindo werkte zij aan de yoga van de transformatie, een volgende stap in de evolutie van de mensheid.

In 1968 stichtte De Moeder Auroville, de stad van de toekomst.
Auroville wil een universele stad zijn, waar mannen en vrouwen uit alle landen in vrede en toenemende harmonie kunnen leven, boven ieder geloof, iedere politiek en nationaliteit. Het doel van Auroville is het verwerkelijken van de menselijke eenheid’.

Hoewel De Moeder de stad zelf niet meer tot gestalte heeft zien komen (zij overleed in 1973) is zij actief betrokken geweest bij het ontwerp, de doelstellingen en het grote ideaal achter de stad.

Zowel Sri Aurobindo als de Moeder hadden in hun vroegste geschriften de noodzaak geuit om op een bepaald moment een collectief experiment te starten onder optimale omstandigheden – idealiter in de vorm van een stad – om een fundament te creëren voor een nieuw bewustzijn in de wereld. De Ashram zelf, formeel gesticht in 1926, was een eerste poging in die richting. Pas in 1964 vond de Moeder dat het tijd was om zo’n gedurfd experiment op grotere schaal te starten.

De naam ‘Auroville’ is ter ere van Sri Aurobindo gegeven en betekent ook ‘City of Dawn’. Er werd een locatie in de buurt van Pondicherry – waar de ashram gevestigd is – gevonden.

Het belangrijkste en meest opzienbarende gebouw van de stad is de Matrimandir. Door India geschonken aan Auroville, uit dankbaarheid aan Sri Aurobindo voor zijn werk ten behoeve van de bevrijding van India.
De Matrimandir kan worden gezien als een grote gouden bol die uit de aarde lijkt te komen, wat de geboorte van een nieuw bewustzijn symboliseert. De naam ‘Matrimandir’ betekent letterlijk ‘Tempel van de Moeder’. Volgens Sri Aurobindo’s leer staat het ‘Moeder’-concept voor het grote evolutionaire, bewuste en intelligente principe van het Leven, de Universele Moeder, dat de mensheid probeert te helpen om voorbij zijn huidige beperkingen te gaan naar de volgende fase van zijn evolutionaire avontuur.

Gratis Integrale Yoga Magazine (4 x per jaar)

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland